Gå videre til innhold
Jenny Ring, EVP People & Culture

Bilde -

Jenny Ring, EVP People & Culture

Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.jpg
Størrelse:
1280 x 1280, 194 KB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Eva Ernfors

Eva Ernfors

Pressekontakt Head of Communication +46 70 258 62 94