Følg Dustin

Dustin er på god vei mot målet å bli sirkulære

Pressemelding   •   nov 26, 2020 12:00 CET

Henrik Lampa, bærekraftsjef hos Dustin.

Dustin, som er en ledende nettbasert IT-partner i Norden og i Nederland, har allerede kommet godt i gang når det gjelder å oppnå målet om et hundre prosent sirkulært tilbud i 2030. I løpet av regnskapsåret 2019/20 gjenbrukte Dustin nærmere 93 prosent av alle returnerte produkter, mens de resterende syv prosentene ble resirkulerte. Dette kommer frem i Dustins års- og bærekraftsrapport som akkurat ble sluppet.

Etterspørselen etter bærekraftige IT-løsninger øker i takt med at den digitale transformasjonen går stadig raskere. Dermed blir også det å ta stilling til, og konkrete handlinger for en bærekraftig og sirkulær fremtid, også stadig viktigere ut fra et forretnings- og risikoperspektiv for kundene. Dustin har gjennom flere år satset på sirkulære forretningsmodeller i sitt bærekraftarbeid, blant annet gjennom å utvikle tilbudet av produkter og tjenester som tilrettelegger for tilbakelevering, gjenbruk og gjenvinning.

- Som et første kritt i en omstilling mot en sirkulær IT-bransje, satte vi 2014/15 opp målet å ta tilbake 140 000 produkter. Et mål som da føltes utenfor rekkevidde. Nå, fem år senere, kan vi konstatere at vi har overgått våre egne forventninger med god margin og har tatt tilbake over 200 000 produkter. Av disse har 90 prosent kunnet bukes igjen. Tjenesten vår, som ble lansert som en del av arbeidet vårt mot et sirkulært tilbud, er en sterkt bidragende årsak til fremskrittene våre, sier Henrik Lampa, bærekraftsjef hos Dustin.

“Reisen har akkurat begynt”
Ansvarsfull ressursbruk er ett av de fem fokusområdene innen rammen for Dustins bærekraftarbeid som har vært prioritert de siste fem årene og som samtidig støtter målene i Agenda 2030.

- I en sirkulær økonomi går ingenting til spille. Produkter, komponenter og råvarer kan kontinuerlig håndteres, brukes igjen og fortsette med å skape videre. Å lease og ta tilbake for å gjenbruke produktene igjen, medfører at vi kan bruke ressursene våre på en langt mer effektiv måte og samtidig redusere våre utslipp av karbondioksid. I dag er vi 16 prosent sirkulære. Om ett år skal vi være oppe i 20 prosent og i 2030 skal tilbudet vårt være helt sirkulært. Reisen har altså bare akkurat begynt og det kommer til å kreves mye av oss for at vi skal nå det målet, sier Henrik Lampa.

For å kunne oppnå det ambisiøse målet kommer Dustin til å fortsette med å satse på sirkulære forretningsmodeller der gjenbruk av maskinvare er en svært viktig del. I løpet av året har Dustin gjennom å ta tilbake, tilbudt større kunder tidligere brukte produkter. De produktene som tas tilbake omfatter først og fremst stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, mobiler, dataskjermer, servere, nettverksutstyr og skrivere.

- Bevisstheten og etterspørselen etter sirkularitet, gjenbruk og gjenvinning av IT-produkter hos kundene våre har økt, og vi ser tydelig at forventningene til ansvarlighet og transparens hos en IT-partner er høyere enn før. Kunder setter også mer spesifikke krav til bærekraft i offentlige anskaffelser av IT. Økt etterspørsel og klare miljøgevinster oppmuntrer oss til å fortsette ta tilbake enda flere enheter og fremme et helt sirkulært kundetilbud, avslutter Henrik Lampa.

I tillegg til målet om et 100 prosent sirkulært tilbud, har Dustin også som mål å være helt klimanøytrale gjennom hele verdikjeden og å ha gjennomført til sammen hundre tiltak for å ytterligere forbedre arbeidet innen sosial likestilling innen 2030.

Dustin rapporterer bærekrafts-resultatene på samme nivå som de økonomiske resultatene, og de blir gjennomgått av selskapets eksterne revisor. Hele års- og bærekraftrapporten for 2019/20 kan leses her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

KarinTränk, Press & PR Manager, karin.trank@dustin.se, +46 73 850 54 85

Dustin er en ledende, nettbasert IT-partner med virksomhet i Norden og Nederland. Selskapet tilbyr IT-produkter med tilhørende tjenester og løsninger til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner med hovedfokus på små og mellomstore bedrifter. Dustin fungerer som et bro mellom produsentenes store utvalg og kundenes behov. Selskapet tilbyr cirka 255.000 produkter og tjenester, hvor Dustins ansatte hjelper kundene med å finne den rette løsningen.

Dustin har mer enn 1.800 medarbeidere, og omsetningen i 2018/19 endte på ca. 12,5 milliarder SEK. Mer enn 90 prosent av Dustins inntekter kommer fra bedriftsmarkedet. Dustin Group har vært børsnoterte på Nasdaq Stockholm siden 2015, og hovedkontoret er i Nacka, Stockholm.