Følg Dustin

Dustins bærekraftrapport 2015/16: Fremskritt for likestilling, og økt fokus på hele verdikjeden

Pressemelding   •   nov 24, 2016 11:35 CET

Mangfold og likestilling er et av Dustins fem prioriterte fokusområder. I løpet av 2015/16 har andelen kvinnelige ansatte hos Dustin økt med 5 prosent opp til 27 prosent, og andelen kvinnelige ledere med 11 prosent og opp til 31 prosent. Målet er at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i år 2020.

- Vi er i en bransje som tradisjonelt har vært mannsdominert, og trenger å øke mangfoldet. Dette vil vi gjøre noe med. Som et ledd i å oppnå en jevnere kjønnsfordeling, har vi innført et krav om at det skal finnes en likeverdig sluttkandidat av hvert kjønn ved alle lederrekrutteringer. Det er første skritt i retning økt likestillingen. Når likestillingen mellom lederne blir større, ser vi at den totale likestillingen også blir det, sier Georgi Ganev, direktør og konsernsjef for Dustin.

Dustin har fem fokusområder for sitt bærekraftarbeid:

  • Ansvarlig tilvirkning
  • Redusert klimapåvirkning
  • Ansvarlig ressursbruk
  • Forretningsetikk og antikorrupsjon
  • Mangfold og likestilling

Resultatet for samtlige fokusområder blir presentert i bærekraftrapporten. Dustin har besluttet å ta et større ansvar for produksjon av de produktene som selges.

- Produktene vi selger produseres ofte i land med relativt høy risiko for avvik fra vår Atferds kodeks for leverandører. Derfor har vi besluttet å begynne å jobbe lenger ned i verdikjeden, i form av inspeksjoner på stedet og utdanning, for å bidra til bedre arbeidsforhold, sier Georgi Ganev.

Les hele rapporten her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Eva Ernfors, informasjonssjef Dustin, +46 70 258 62 94

Om Dustin

Dustin er en av Nordens ledende forhandlere av IT-produkter med tilhørende tjenester til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Med kjernen i e-handel fungerer Dustin som et bindeledd mellom det store utvalget hos leverandørene og kundenes behov, der Dustins ansatte hjelper kundene å finne rett løsning utfra deres behov.

Dustin er en one-stop-shop som tilbyr cirka 200 000 produkter med tilhørende tjenester, funksjoner og løsninger. Virksomheten drives i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Selskapet har mer enn 900 ansatte. Omsetningen i regnskapsåret 2015/16 utgjorde ca. 8,3 milliarder SEK. Mer enn 90 prosent av Dustins inntekter kommer fra bedriftsmarkedet med fokus på små- og mellomstore bedrifter. Dustin Group er børsnotert på Nasdaq Stockholm fra 2015 og har hovedkontor i Nacka, Stockholm.