Gå videre til innhold
Stig Olstad, ansvarlig for Large Corporate and Public hos Dustin i Norge
Stig Olstad, ansvarlig for Large Corporate and Public hos Dustin i Norge

Pressemelding -

Slik blir bedriftens glemte IT-produkter en ressurs

Ifølge en ny undersøkelse utført av Mantap Global på oppdrag fra Dustin, der over 1800 beslutningstakere innen IT-innkjøp i Norden og Benelux deltok, lagrer mer enn halvparten av alle norske bedrifter gamle IT-produkter i stedet for å resirkulere eller gjenbruke dem. Det medfører ikke bare miljø- og sikkerhetsrisikoer, men også unødige kostnader.

I mange bedrifter oppbevares gammelt IT-utstyr på et lager eller i et skap på kontoret. Dette har imidlertid flere ulemper:

  • Miljø: Elektronisk avfall inneholder ofte stoffer som kan være skadelige hvis de ikke håndteres riktig. I tillegg krever produksjon av nytt IT-utstyr – som jo må kjøpes inn hvis det gamle ikke blir gjenbrukt – betydelige mengder råstoffer, energi og vann, noe som fører til enda mer karbondioksidutslipp og bruk av råvarer.
  • Sikkerhet: Gammelt IT-utstyr kan fremdeles inneholde sensitiv informasjon, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko hvis det skulle havne i gale hender.
  • Kostnad: IT-produkter faller raskt i verdi. Ved å la produktene ligge ubrukte, går bedriften glipp av muligheten til å selge dem for gjenbruk mens de fortsatt har en restverdi. Stadige kjøp av nye IT-produkter er dessuten mer kostbart enn å gjenbruke eller ruste opp eksisterende.
  • Utstyret transporteres til et av Dustins retursentre, der alle data slettes på forsvarlig måte. I tillegg fjernes alle identifikasjonsmerker fra tidligere eiere for å sikre fullstendig avidentifisering.

Ved å rydde opp i gamle IT-produkter kan bedrifter potensielt generere inntekter gjennom gjenbruk eller resirkulering. I tillegg bidrar det til en mer bærekraftig og trygg håndtering av bedriftens IT-ressurser.

Stig Olstad, ansvarlig for Large Corporate and Public hos Dustin i Norge, anbefaler at bedrifter som har gamle IT-produkter liggende, rydder opp i dem. Produktene kan rustes opp og gjenbrukes, noe som forlenger levetiden deres og bidrar til en sirkulær økonomi. Materialene fra produktene kan i sin tur brukes til å fremstille nye produkter.

– For de som jobber om sommeren når det kanskje er litt roligere på kontoret, kan det være en ypperlig anledning til å rydde opp i gammelt IT-utstyr. Innlevering av det gamle IT-utstyret til en returordning er både enkelt og kostnadseffektivt. De fleste produkter som PC-er, skjermer og mobiltelefoner kan gjenbrukes. Ved å slette data på en forsvarlig måte og oppdatere produktene kan de få et nytt liv, sier Stig Olstad.

Fremgangsmåten er enkel:

  1. Bedriften mottar et sikkerhetsskap for innsamling av gammelt IT-utstyr.
  2. Utstyret transporteres til et av Dustins retursentre, der alle data slettes på forsvarlig måte. I tillegg fjernes alle identifikasjonsmerker fra tidligere eiere for å sikre fullstendig avidentifisering.
  3. Produktene som kan gjenbrukes, blir rustet opp slik at de kan brukes på nytt i bedriften eller selges videre, mens resten blir resirkulert på en ansvarlig måte.

Ved å iverksette disse tiltakene kan det bidra til å redusere selskapets klima- og miljøpåvirkning, forbedre datasikkerheten og redusere kostnadene knyttet til gammelt IT-utstyr.

Emner


Dustin er en ledende onlinebasert IT-partner i Norden og Benelux. Vi hjelper kundene våre med å tilby optimale IT løsninger tilpasset deres behov, slik at de alltid er i forkant.

Vi kan levere omtrent 280 000 produkter med relaterte tjenester til selskaper, offentlig sektor og privatpersoner. Salget for regnskapsåret 2022/23 utgjorde cirka 23,6 milliarder SEK, og drøyt 90 prosent av inntektene kom fra bedriftsmarkedet.

Dustin har cirka 2200 ansatte og har vært børsnoterte på Nasdaq Stockholm siden 2015, med hovedkvarter i Nacka Strand like utenfor Stockholm sentrum.

Kontakter

Eva Ernfors

Eva Ernfors

Pressekontakt Head of Communication +46 70 258 62 94